Lakossági tájékoztatás ebösszeírásról

Böde Község Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján Teskánd közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2023. március 15-től 2023. május 31-ig ebösszeírást végez. Az ebösszeírás„ önbevallásos” módszerrel történik, a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.


Az eb tulajdonosa és/vagy tartója az eb összeírásakor köteles a jogszabályban foglalt, az ebösszeíró nyomtatványon szereplő adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtatvány (Ebösszeíró adatlap) beszerezhető a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy letölthető a https://hotto.hu/onkormanyzat/letoltheto-dokumentumok oldalról.
Az ebösszeíró adatlapot kutyánkként szükséges kiállítani. A mikrochippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint korábbi ebösszeírások során már bejelentett kutyákról is kell adatszolgáltatást teljesíteni, abban az esetben is, ha az adatokban nem történt változás. Az datszolgáltatás a törvény 42/B § (5) bekezdése alapján kötelező! Az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye - az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján - minimum 30.000 forint pénzbírság.

Kérem, szíveskedjenek a kitöltött és aláírt ebösszeíró adatlapot postai úton, a 8991 Teskánd, Rákóczi utca 3. címre, vagy elektronikus úton e-papíron, TESKKORJ (KRID: 609045973) hivatali kapura, vagy személyesen munkaidőben a a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatalba eljuttatni.
Köszönöm, hogy az adatszolgáltatás teljesítésével előmozdítja az ebösszeírás sikerességét!

Teskánd, 2023. március 10.


Bencze Ildikó
jegyző

Letölthető nyomtatványok:

- Ebösszeíró adatlap
-
Adatvédelmi tájékoztató az ebösszeírás során megvalósuló adatkezelésről